top of page

Tarieven

AdobeStock_510425048.png
Relatie- en gezinstherapie

Een relatie- of gezinsgesprek van 75 minuten kost € 150,00

Individuele therapie

Een individueel gesprek van 50 minuten kost € 110,00

Alle sessie zijn ook online mogelijk

 

Sociaal en studententarief in overleg.
 

Voor acute psychiatrische problemen, verslavingsproblematiek, crisissituaties en vechtscheidingen is de praktijk niet geschikt.

Er is geen verwijsbrief of psychiatrische diagnose nodig.

Vergoeding

Praktijk Iselda is aangesloten bij het NVPA, Nederlands Verbond voor psychologen, psychosociaal therapeuten en Agogen en bij de RBCZ, Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg. De Praktijk heeft een AGB code en een persoonlijke AGB code. 

 

Relatie en systeem therapie komen bij de meeste zorgverzekeraars niet in aanmerking voor een vergoeding, individuele therapie wel. De kosten van een consult worden door de meeste verzekeraars vergoed uit een aanvullende verzekering tot een bepaald maximum bedrag per jaar.

U kunt het beste contact opnemen met uw eigen verzekeraar voor de hoogte van deze vergoeding.


Via de site van het NVPA, kunt u informatie verkrijgen over de hoogte van dekking door de individuele verzekering (https://www.nvpa.org/zorgverzekering).

Klachten

Heeft u een klacht over mijn functioneren? Dan nodig ik u uit om met mij in gesprek te gaan en samen tot een gezamenlijke oplossing te komen. Wilt u gebruik maken van een klachtenprocedure, dan ben ik door mijn lidmaatschap van de NVPA aangesloten bij de SCAG, een erkende, onafhankelijke geschilleninstantie. Via deze instantie kunt u de klacht bij het NVPA kenbaar maken. U kunt deze procedure opstarten via www.degeschillencommissiezorg.nl.

Privacy statement

bottom of page